Liên hệ trực tiếp:

Trường TH&THCS Việt Cường

Huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái
ybi-tranyen-th-thcsvietcuong@edu.viettel.vn