Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 20
Tháng 12 : 170
Năm 2022 : 6.488
 06/04/22  Hoạt động  92
Sau khi Yên Bái có công văn hỏa tốc số 954/UBND-VX ngày 5/4/2022  của UBND tỉnh Yên Bái “V/v tiếp tục triển khai công tác phòng tránh Covid 19 và tổ chức dạy học trong các cơ sở giáo dục”. Theo mục 2 của công văn thì tất cả cơ sở giáo dục tại địa phương phân loại cấp độ dịch ở mức 1,2,3 (thuộc ...
 24/04/22  Hoạt động chuyên môn  73
Ấn tượng về buổi "Sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học"
Video Clip
Văn bản mới