Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 18
Tháng 12 : 168
Năm 2022 : 6.486
 06/04/22  Hoạt động  91
Sau khi Yên Bái có công văn hỏa tốc số 954/UBND-VX ngày 5/4/2022  của UBND tỉnh Yên Bái “V/v tiếp tục triển khai công tác phòng tránh Covid 19 và tổ chức dạy học trong các cơ sở giáo dục”. Theo mục 2 của công văn thì tất cả cơ sở giáo dục tại địa phương phân loại cấp độ dịch ở mức 1,2,3 (thuộc ...
 18/04/20  Tin tức - Thông báo  1695
KẾ HOẠCHThực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trịchủ đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc,xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnhtheo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
Video Clip
Văn bản mới